Praktijk voor kunstzinnige therapie
De lindeboom

Kunstzinnige therapie en werkwijze

Kunstzinnige therapie wordt in de antroposofische en reguliere gezondheidszorg gebruikt als behandelmethode voor mensen met levensvragen, volgens het bio-psycho-sociale model waar lichaam en geest centraal staan.

In het begin is de therapie vooral gericht op de aan de oppervlakte zichtbare problemen en zal altijd aansluiten waar je op dat moment aan toe bent. Diepere lagen kunnen pas worden aangeraakt als deze eerste stap is gezet. Daarna kan vanuit een opgebouwde 'holding' van veiligheid en structuur de basis worden gelegd om met de therapie meer diepgang te bereiken.

Kunstzinnige therapie is een ervaringsgerichte therapie, waarbij sprake is van een concreet werkproces en eindresultaat.
Kunstzinnige therapie is m
éér dan praten alleen.

 

Kunstzinnige therapie is verder:

 • Een non-verbale therapie waarbij de scheppende vermogens worden aangesproken.
 • Een proces waarbij je door de 'kunst' wordt geraakt.
 • Een kunst om in contact te komen met eigen 'binnenwereld'.
 • Ontwikkelingsprocessen op gang brengen door het onbewuste bewust te maken.
 • Een inzichtgevende therapie bij nog moeilijk te benoemen innerlijke toestanden.
 • De balans onderzoeken en herstellen tussen denken, voelen en willen.
 • Relaties blootleggen tussen het verleden en het heden met het oog op de toekomst.

Werkwijze

 • Zowel individueel als in groepsverband.
 • De middelen die worden gebruikt bij het schilderen zijn waterverf en pastel, soms acryl. Bij het tekenen allerlei potloden en diverse krijtsoorten. Bij het boetseren diverse soorten klei. schwerk
 • Het gebruik van materialen en opdrachten wordt voor u op elkaar afgestemd.
 • Zowel verbaal als non-verbaal naar aanleiding van (biografische)verhalen.
 • Opdrachten om het onbewuste bewust te maken.
 • Opdrachten volgens waarneming naar de natuur en/of de omgeving.
 • Doormiddel van klasssieke en lichaamsgerichte kunstzinnige therapie.
 • Focussen en meditatieve aandachtsoefeningen om stil te staan bij gevoelens en lichaamssignalen in het hier en nu.
 • Imaginatie technieken voor het kundig hanteren van innerlijke beelden.
naar boven © Praktijk voor kunstzinnige therapie DE LINDEBOOM, Langbroek.